שירותי גביה וניהול אשראי מתקדמים

 
 שירותי גביה וניהול אשראי מתקדמים  
  
   שרותי גביה וניהול אשראי מתקדמים
 
   ס.ל.א משרתת אלפי לקוחות וכ- 25  שותפי הפצה.
 
   לשם טיפול בנושא הגביה וניהול האשראי, עומדת לרשות לקוחותינו ושותפי ההפצה שלנו מחלקת גביה, המטפלת בין 
   השאר בנושאים הבאים:
  
   • הפקת תעודות משלוח, חשבוניות מס וריכוזי חשבון.

   • ניהול בטחונות, אובליגו ותנאי אשראי ללקוחות.

   • מתן מענה לשאלות ופתרונות מול הלקוחות ושותפי ההפצה.

   • תשלומים לספקים השונים.
 
   • במקרה הצורך, סיוע משפטי.
 
 
   גודל ומעמד המקלים על גביה

  • המוצרים המשווקים ע"י ס.ל.א. מהווים נתח משמעותי מתמהיל המוצרים בנקודות המכירה. 

  • ס.ל.א מיישמת את מדיניות הגביה שלה גם עם לקוחות ברשות הפלסטינאית.