שירותי יבוא

 
 שירותי יבוא 
  • תכנון מלאי למוצרים מיובאים

  • שחרור מרשויות המכס

  • שירותי הסגר (קרנטינה)

  • שחרור אצוות ממשרד הבריאות

  • שירותי התאמת אריזה עבור מוצרים מיובאים (החלפת מדבקות, עלונים וכד') בהתאם לדרישות GMP
 
  • טיפול בתכשירים מיובאים שאינם רשומים (29 ג')

  • מעטפת מלאה לשירותים לוגיסטיים למוצרים במחקרים קליניים