ניהול ובקרת מלאי

 
 ניהול ובקרת מלאי  
  • ניהול תחזיות מלאי באמצעות מערכת עיתוד וחיזוי מלאי ממוחשבת (E-Plan)

  • בקרה ממוחשבת שוטפת של רמות מלאי

  • עדכון תחזיות מלאי ברמה חודשית

  • ניהול מלאי באמצעות אצוות

  • ניהול ספירות מלאי מדגמיות ושנתיות

  • דו"חות און-ליין וגישה לשותפי ההפצה (רמות מלאי, מכירות, החזרות וכו')

  • ניתוח דו"חות סטטיסטיים ממוחשבים לצורך ניהולי תחזית