תעמולה וכנסים

 
 תעמולה וכנסים 
  לס.ל.א. יכולת ייחודית לסייע לשותפי ההפצה בניהול יעיל של חומרי תעמולה:

  • חומרי התעמולה מאוחסנים במחסן ייעודי

  • ניהול מלאי ממוחשב לעזרי התעמולה (אפשרות למחשב אורח באתר הספק)

  • הכנת חומרים לכנסים, תערוכות והזמנות רגילות עבור תעמלנים

  • ניהול ואחסנה של דוגמאות לרופאים

  • הפצת מוצרים לרופאים המעורבים בניסויים קליניים