פתרונות תכנון ובקרה

 
 פתרונות תכנון ובקרה  
  מטרות התכנון

  • שמירה על רמות מלאי מאוזנות במחסנים המאפשרות זמינות מוצרים גבוהה ומונעות החזרות.

  • הימנעות מעודף מוצרים (כלכלית ושמירה על המלאי).

  • הימנעות מהתיישנות מוצרים (תאריך תפוגה).
  
  פרמטרים לתכנון

  • אנליזה – המוצר מול השוק.

  • חיזוי מכירות עבור השוק.

  • מסגרת הזמנות פתוחה עבור לקוחות גדולים.

  • גורמים נוספים המשפיעים על הדרישה העתידית.

  • אחסנה בטיחותית של המוצר.

  • פרמטרים לוגיסטיים קבועים הקשורים לזמן הובלה, רכישות מינימליות, גודל אצווה וכד'.

  • פרמטרים לוגיסטיים קבועים הקשורים לספק.