שרשרת קירור

 
 שרשרת קירור  
  שרשרת קירור מקיפה את כלל תהליכי האחסון, התובלה והבקרה משלב קליטת תכשיר הקירור בסלא ועד לאספקתו
  ללקוח הקצה.
  תהליך שרשרת הקירור בס.ל.א מנוהל ומבוקר, באמצעות מערכת נהלים קפדנית, ומפוקח ע"י צוות מחלקת רוקחות
  ואבטחת איכות.
  
  
  קליטה  >  אחסון ובקרת תנאי אחסון  >  הכנה ואריזת הזמנות  >  הובלה ובקרת תנאי הובלה 
 
  קליטה:
 
  • קליטת משלוח קירור מלווה בבדיקת רוקחת ואחראי קליטה במחסן.

 
  • הבדיקה כוללת איתור ובדיקת רשמי טמפרטורה נלווים, בדיקה ויזואלית, מצב קרחונים ותכולה, סוג משאית ובדיקת 
      מסמכים, תיעוד ממצאים ושיגור נתוני טמפרטורת המשלוח לאישור ספק.
  
  אחסון:
 
 • מתקני קירור ולידים בסטנדרט GMP

  • גנראטור גיבוי

  • תהליכי בקרת שינויים בהתאם לדרישות GMP

  • אחזקה מונעת תקופתית בניהול צוות טכני קבוע

  • כיול שנתי ע"י מעבדת כיול מוסמכת
  
  
  בקרת תנאי אחסון:
 
  • מערכת רישום וניטור טמפרטורה ממוחשבת

  • שיגור התראות באמצעות SMS ומוקד שמירה 24 שעות ביממה
  
  
   הכנת הזמנות:
 
  • סטנדרטיזציה לתהליך ואמצעי אריזה

  • ניסיון רב בביצוע פרוטוקולים ייחודיים לאריזות ולידיות
  
  
   אמצעי הובלה:
 
  • מקררים ולידים ברכבים או משאיות קירור

  • ולידציה ברמת GMP
  
  
   בקרת תנאי הובלה:

  • רישום וניטור טמפרטורה ON-LINE באמצעות תוכנת בקרה המחוברת למערכת GPS

  • שיגור ישיר של התראות חריגות טמפרטורה למרכז הלוגיסטי ולמערכת SMS

  • ניטור טמפרטורה מקומי בתא הנהג