השמדת תרופות

השמדה מבוקרת של תרופות

 

סלא מספקת מנגנון מבוקר של השמדות תכשירים בהתאם לנהלים המחמירים ובליווי אנשי מקצוע מיומנים לרבות רוקחים.

 

ההשמדה מבוצעת באתרים מורשים תחת הפרוטוקולים, הנהלים והתקנים החלים על פי משרד הבריאות.