ניהול חומרי תעמולה וכנסים

תעמולה היא חלק בלתי נפרד מהפעילות של כל חברה בתחום הפארמה.
 אנו בסלא מבינים שניהול מערך התעמולה הוא אתגר לא פשוט ודורש הצטיידות בחומרים פרסומיים ועזרים שיווקיים שיהיו לטובת מפגשים עם לקוחות בנקודות המכירה ובכנסים. לשם כך כחלק ממערך השירות הכולל אנו שמחים להציע מגוון כלים לניהול חומרי התעמולה וההיערכות לניהול כנסים:
  • חומרי התעמולה מאוחסנים במחסן ייעודי.
  • ניהול מלאי ממוחשב לעזרי התעמולה (אפשרות למחשב אורח באתר הספק).
  • הכנת חומרים לכנסים, תערוכות והזמנות רגילות עבור תעמלנים.
  • ניהול ואחסנה של דוגמאות לרופאים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.