PharmaLogic

PharmaLogic
פארמלוג'יק היא חברה ישראלית הפועלת לאיתור מוצרים להם ערך מוסף עבור שוק התרופות הישראלי. החברה עוסקת ברישום, יבוא ,שיווק ומכירה של תרופות ומתמקדת בתרופות הניתנות בהזרקה בתחום האונקולוגיה ומחלות זיהומיות. פארמלוג'יק מייצגת מספר חברות אירופאיות ידועות. לחברה הישגים והצלחות מוכחות ונחשבת כשותף חשוב ובעל ערך בעיניי החברות אותן היא מייצגת.

 

לאתר החברה לחץ כאן